Gulf Fuel Card & Gulf Fuel Card Vip

Karta të personalizuara.
Mund të pajisen me kartë partnerë biznesi ose klientë besnikë.
Niveli i zbritjes së çmimit është i ndryshëm.

Terma dhe kushte