Gulf Club Truck & Busses

1. Ulje 10 lekë/Litër për produktet Nafte dhe Benzine per automjetet:

Kamiona
Autobuzë
Furgona

2. Përfitimet:

E vlefshme në cdo stacion Gulf
Kartë e personalizuar
Në fund të muajit klienti mund të marr faturë TVSH-je për konsumin mujor.

3. Si të aplikoni për kartën tuaj Gulf Club Truck&Busses:
a) Gulf Club është e vlefshme për çdo individ mbi 18 vjeç. Format e aplikimit për një kartë Gulf Club mund t`i gjeni në çdo stacion Gulf ose pranë zyrave qendrore të kompanisë SPA. Tërhiqni formularin e aplikimit dhe pasi të plotësoni të dhënat tuaja, dorëzojeni atë pranë stafit në stacionet Gulf duke treguar kartën tuaj të identitetit. Karta juaj do të jetë gati brenda 10 ditëve pune. Klienti duhet të paraqitet personalisht për ta tërhequr atë duke treguar kartën e tij të identitetit. SPA rezervon të drejtën e mos aprovimit të një aplikimi për kartë pa dhënë sqarime të mëtejshme. Ne mund t`ju telefonojmë apo t`ju dërgojmë e-mail njoftues për tu siguruar që informacioni i dhënë prej jush është i saktë. Në rast të dështimit të verifikimit, SPA rezervon të drejtën të ç`aktivizojë kartën tuaj.
b) Nëse ju e humbisni kartën:

Karta e humbur do të ç’akivizohet dhe ju jeni te mirepritur të pajiseni më një kartë të re në çdo stacion Gulf.

Terma dhe kushte