Gulf Club Platinum & Gulf Club Elite

Karta të personalizuara.
Mund të pajisen me kartë partnerë biznesi ose klientë besnikë.
Niveli i zbritjes së çmimit është i ndryshëm

Terma dhe kushte