Oferte

Duke filluar nga data 20 Nëntor 2017, të gjithë klientet e Gulf që do te furnizojnë makinën e tyre me të paktën 3,000 Lek, do të përfitojnë minus 5 lek për litër për çdo produkt! Duke u bërë pjesë e këtij promocioni fantastik çdo klient ka mundësi të përfitoj karburant cilësor me nje çmim më te lirë në treg.

Kjo ofertë është e vlefshme në çdo stacion Gulf.

GULF!

Aty ku merr me shume!